LABORATORIUM EDUKACYJNO-BADAWCZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ I POSZANOWANIA ENERGII

Na terenie działki została zrealizowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku. Celem było uzupełnienie oferty dydaktycznej i podniesienie standardu technicznego budynku. Budynek został poddany gruntownej termomodernizacji i rozbudowany oraz podniesiony o jedną kondygnację. Obiekt poprzez zastosowane rozwiązania budowlano – instalacyjne jest pokazowym budynkiem energooszczędnym z różnego rodzaju instalacjami opartymi na odnawialnych źródłach energii. Przebudowa budynku przy użyciu komponentów budownictwa pasywnego pozwoliła na dziesięciokrotne zmniejszenie zużycia energii na cele grzewcze. Jako źródła ciepła wykorzystywane są wyłącznie urządzenia bazujące na odnawialnych źródłach energii.

StandardBudynek Pasywny Lokalizacja MiękiniaRok2013KlientAKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICAPowierzchnia931 m2Szczelnośćn50 < 0,6h-1Etaprealizacja