Architektura Pasywna. S.j. Pyszczek, Stelmach Szlak 65, 30-001 Kraków

ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.

31-153 Kraków
ul. Szlak 65 / 1001 (X piętro)
NIP 945 210 53 57
tel. +48 12 633 79 08

biuro@architekturapasywna.pl

Tomasz Pyszczek
tomasz.pyszczek@architekturapasywna.pl
tel. +48 600 148 925

Marcin Stelmach
marcin.stelmach@architekturapasywna.pl
tel. +48 604 243 253

Szanowni Państwo
od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa.
Informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp.j. z siedzibą w Krakowie 32-153, ul. Szlak 65, tel.: 12 6337908, adres e-mail: biuro@architekturapasywna.pl
  2. Celem zbierania danych są: analizy projektowe, analizy energetyczne, przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji, obsługa inwestycji.
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów działalności spółki tj. analiz projektowych, przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji, obsługi inwestycji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
  5. Dane udostępnione przez Pana/Panią będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej lub prawidłowej realizacji procesu budowlanego. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub upoważnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do końca okresu objęcia gwarancją z tytułu realizowanych usług projektowych.
z poważaniem
Zespół Architektura Pasywna