UZYSKANE CERTYFIKATY BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Osiągnięcie najwyższych standardów efektywności energetycznej w budownictwie to nie tylko wybór rozsądny ekonomicznie, lecz także zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń i naszej planety. Nasze projekty zdobywają uznanie a ich jakość potwierdzają uzyskane certyfikaty.

Z pasją i zaangażowaniem projektujemy budynki, które spełniają najwyższe normy efektywności energetycznej.

Współpracujemy z polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o.  od 2004 roku jest niezależną polską instytucją, aktualnie działającą na zasadach non-profit. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy o budownictwie pasywnym, zero energetycznym, plus energetycznym oraz o kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych.

Ponadto posiadamy uprawnienia do certyfikacji budynków pasywnych zgodnie z wymaganiami Passive House Institut w Darmstadt.

Klasy budynków pasywnych

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi doskonałe uzupełnienie efektywności standardowego budynku pasywnego. Podczas certyfikacji budynku , oprócz standardowej klasy ‘Classic’ obiekt może zostać zakwalifikowany do uzyskania jeszcze wyższej klasy tj. budynek pasywny ‘Plus’ lub ‘Premium’. Nadanie konkretnej klasy jest uzależnione od ilości wytwarzanej przez budynek energii np. dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania we wszystkich tych klasach nie może przekroczyć wartości 15kWh / (m2 rok). Kolejnym kryterium jest zapotrzebowanie na odnawialną „energię pierwotną” oraz szczelność powietrzną budynku.

Poniżej uzyskane przez nas certyfikaty budynków pasywnych, w tym pierwszego w Polsce budynku użyteczności publicznej certyfikowanego jako budynek pasywny przez Passive House Institut w Darmstadt.

Korzyści wynikające z certyfikacji budynku

Budownictwo pasywne jest to standard budowlany, opracowany przez grupę niemieckich ekspertów, ponad 30 lat temu i cały czas rozwijany. Od samego początku standard ten miał być postrzegany jako całkowicie dobrowolny, szczegółowy zbiór zdefiniowanych kryteriów. Standard wymaga dokładnego projektowania z kompletnie wykonanym bilansem energetycznym w programie PHPP na podstawie m.in. szczegółowej dokumentacji i zastosowanych w projekcie komponentów. Takie podejście sprawia, że zaprojektowany i wybudowany zgodnie z uprzednio zweryfikowaną dokumentacją budynek uzyska certyfikat potwierdzający rzeczywistą klasę energooszczędności.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii odnawialnej – kliknij tutaj