Biblioteka Gminna

Budynek został zaprojektowany jako przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku w ramach działań pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II”. Docelowy budynek nowoprojektowany będzie posiadał na całej długości szerokość traktu taką jak budynek istniejący. W budynku w znaczącej części zostają wykorzystane istniejące zewnętrzne ściany konstrukcyjne. W budynku przewidziano bibliotekę gminną, ośrodek kulturalny dla seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz lokale pod wynajem na działalność gospodarczą związaną z usługami dla mieszkańców. Budynek jest projektowany jako energooszczędny. Zakłada się zużycie energii użytkowej do celów grzewczych i wentylacji na poziomie nie wyższym niż 40 kWh/m²rok.

StandardBudynek +EnergetycznyLokalizacja ChęcinyRok2017KlientGmina ChęcinyPowierzchnia525m 2Szczelnośćn50 = 0,6h-1Etapkoncepcja