Wybrane realizacje

Nasza specjalizacja to projektowanie zeroenergetycznych budynków pasywnych oraz wykonywanie programów funkcjonalno-użytkowych dla tego typu budownictwa.

Szczególnie przez nas polecane to projekty typowe pasywnych basenów, przedszkoli oraz hal sportowych o minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

Posiadamy uprawnienia do certyfikacji budynków pasywnych nadane przez Passivhaus Institut w Darmstadt.

Posiadamy w swoim portfolio pięć budynków z uzyskanym certyfikatem Passivhaus Institut, w tym Halę Sportową w Słomnikach – pierwszy w Polsce certyfikowany budynek pasywny użyteczności publicznej.

Typowe pasywne hale sportowe


Hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego


Hala sportowa przy III Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie


Słomniki - typowa hala sportowa


Waganowice - sala gimnastyczna


Typowe pasywne przedszkola

Słomniki - typowe przedszkole


Kościół Pasywny