WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

Ze względu na charakter, range oraz otoczenie projektowanego budynku jako istotny cel projektowy projektanci przyjęli chęć wytworzenia wnętrza urbanistycznego w formie placu wejściowego. Priorytetem było uzyskanie jak najkorzystniejszego wpisania zespołu dziekanatu i nowo projektowanej części dydaktycznej w istniejący układ funkcjonalny. W celu ograniczeniu strat ciepła zaprojektowany budynek ma formę zwartej bryły. Proponowane rozwiązania projektowe spełniają szereg wymogów związanych z oceną wielokryterialną typową dla zrównoważonych, zielonych inwestycji takich jak: zrównoważenie w ramach zagospodarowania terenu, ograniczenie zużycia wody, ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie energii odnawialnych oraz zapewnienie jakości środowiska wewnętrznego. I nagroda w konkursie organizowanym przez Zamawiającego.

StandardBudynek Pasywny Lokalizacja KrakówRok2012KlientUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowiePowierzchnia1126 m2Szczelnośćn50 < 0,4h-1Etapkonkurs

KONTAKT

ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.
31-153 Kraków
ul. Szlak 65 / 1001 (X piętro)
NIP 945 210 53 57
tel. +48 12 633 79 08